หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
............................
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ อบต.หรือที่เลือกตั้ง หากไม่มีชื่อหรือมีบุคคลอื่นเข้าอยู่ทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่ม/ถอนชื่อได้ที่นายทะเบียนอำเภอ ภายในวันที่ 17 พ.ย.64 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกตจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
 
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
 
แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอื่น ๆ
 
 
 
 
 
แนวทางการก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
 
 
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-009-514
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 055-009-514, 088-278-8662 โทรสาร : 055-009-514
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
จำนวนผู้เข้าชม 4,751,964 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10