หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
 
            พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกร ส่วนใหญ่จะทำนาข้าว ซึ่งการทำนาข้าวของเกษตรกร ตำบลนครป่าหมาก จะทำกันตลอดทั้งปี เนื่องจากใช้ ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จากแม่น้ำแคววังทอง และบ่อน้ำ บาดาล จึงทำให้มีข้าวออกสู่ตลาดตลอดปี ประชาชน ส่วนใหญ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแต่ดั้ง เดิม มีการสืบสานประเพณีเก่าแก่ให้ลูกหลานได้สืบทอด ต่อ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเพณีรดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ
 
   
 
 
  สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง ได้แก่
 
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
สถานีอนามัยบ้านแหลมครก ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น ร้อยละ 100
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลตำบลนครป่าหมาก นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
   
วัดบึงลำ ตั้งอยู่หมู่ 1
   
วัดราษฏร์สโมสร ตั้งอยู่หมู่ 3
   
วัดกรุงศรีเจริญ ตั้งอยู่หมู่ 6
   
วัดดงพยอม ตั้งอยู่หมู่ 9
   
วัดศรีบุญมายิการาม ตั้งอยู่หมู่ 10
   
วัดแหลมพระธาตุ ตั้งอยู่หมู่ 12
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง แบ่งเป็น
  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงลำ ตั้งอยู่หมู่ 1 เด็ก 30 ชาย 12 หญิง 18
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเรือน ตั้งอยู่หมู่ 3 เด็ก 30 ชาย 16 หญิง 14
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรงเกรง ตั้งอยู่หมู่ 7 เด็ก 40 ชาย 21 หญิง 19
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพระธาตุ ตั้งอยู่หมู่ 9 เด็ก 30 ชาย 15 หญิง 15
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดบึงลำ ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านบึงลำ
 
โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านสามเรือน
 
โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านโกรงเกรง
 
โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ ตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ
 
โรงเรียนบ้านดงพยอม ตั้งอยู่หมู่ 11 บ้านดงพยอม
  การศึกษาอื่นๆ ได้แก่
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1แห่ง  
 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1แห่ง  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 055-009-514, 088-278-8662 โทรสาร : 055-009-514
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
จำนวนผู้เข้าชม 3,277,511 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10