หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561 [ 16 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
หรือ
คลิกที่นี่
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-514
จำนวนผู้เข้าชม 2,708,545 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com