หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งจัดอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2