หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งจัดอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)