หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
อบต.นครป่าหมาก
www.nakhonpamak.go.th
นายกล บัววังโปร่ง
นายกอบต.นครป่าหมาก
วิสัยทัศน์
นครป่าหมากเป็นตำบลเกษตรกรรม
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้รักสามัคคี กีฬาเด่น
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
การศึกษาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีงานทำ ล้ำเลิศธรรมะ มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พึ่งเศรษฐกิจพอเพียง
ปราศจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดยาเสพติด
บึงตาด้วง
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
สถานีอนามัยตำบลนครป่าหมาก
บริการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
วัดสามเรือน
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
อบต.นครป่าหมาก
1
2
3
4
5
   
  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ยินดีต้อนรับ
 
 
 

 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561  
 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.นครป่าหมาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 14.22 น. โดย คุณ สกุลทิพย์ ตันสุวรรณ

ผู้เข้าชม 375 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
หรือ
คลิกที่นี่
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-514
จำนวนผู้เข้าชม 2,910,266 เริ่มนับ 21 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com